Soleils diffusion - distribution
3, rue Jean Dollfus
 - 75018 Paris
 - Tel: 01 45 48 84 62
sollogo

Fiche article

9782849743157
Josep Sebastià Pons
(Poeta de la Catalanitat essencial)
Une œuvre d'Albert Esteve
PDF
i
Cet article a été constaté en stock le 19 mai 2023.
Ouvrage broché portant le numéro ISBN 9782849743157, vendu 15 € et classé au rayon « Langues », publié le 17 avril 2023 par les éditions Trabucaire, large de 140 millimètres pour 220 de haut et 13 d'épaisseur et comportant 202 pages.
Josep Sebastià Pons - Poeta de la Catalanitat essencial (Estudi sobre l'assaig de l'Esteve Albert del 1983) Edició de Josep Puig-Pla i Jaume Vellvehí i Altimira Proemi de Carles Duarte i Montserrat / Pròleg d'August Bover i Font ISBN : 978-2-84974-315-7 202 p. / 14 x 22 cm / 15 € Josep Sebastià Pons, poeta de la Catalanitat essencial és un assaig inèdit de l'Esteve Albert, premiat al 1983 amb el Premi literari Vila de Perpinyà i fins ara no publicat que Josep Puig-Pla i Jaume Vellvehí i Altimira ens posen a l'abast gràcies a la seva recerca arxivística. Esteve Albert ens proposa un magnífic retrat literari de Josep Sebastià Pons, el poeta d'Illa, i al capdavall un retrat del Rosselló mateix en aquesta època de la Renaixença nord-catalana (1910-1930). Per Pons, com per Albert és en el fons popular de la literatura oral que es forja la llengua i es construeix la literatura culta. Resseguint l'obra de Josep Sebastià Pons, Esteve Albert ens permet descobrir les imbricacions entre la vida personal del poeta i la seva poesia, els seus lligams amb els poetes del sud i el seu mestratge sobre la nova poesia occitana. Els annexos permeten entendre la feina de l'Esteve Albert per difondre i defensar l'obra de Josep Sebastià Pons, amb homenatges, converses amb Simona Gay (germana del poeta), prolègs d'edicions, fotografies. Publicar aquest text és continuar a mantenir vives la memòria, la coneixença, l'estudi de l'obra de Josep Sebastià Pons i del seu entorn.
Josep Sebastià Pons, poeta de la Catalanitat est un essai inédit d'Esteve Albert, récompensé en 1983 par le Prix littéraire de la Ville de Perpignan et jusqu'à présent inédit que Josep Puig-Pla et Jaume Vellvehí et Altimira mettent à notre disposition grâce à leurs recherches archivistiques. Esteve Albert nous offre un magnifique portrait littéraire de Josep Sebastià Pons, le poète d'Ille sur Têt et finalement un portrait du Roussillon en cette période de la Renaixença nord-catalane (1910-1930). Pour Pons, comme pour Albert, c'est dans le fond populaire de la littérature orale que se forge le langage et que se construit la littérature érudite. Retraçant l'œuvre de Josep Sebastià Pons, Esteve Albert nous fait découvrir les imbrications entre la vie personnelle du poète et sa poésie, ses liens avec les poètes du sud et sa maîtrise de la nouvelle poésie occitane. Les annexes permettent de comprendre le travail d'Esteve Albert pour diffuser et défendre l'œuvre de Josep Sebastià Pons, avec des hommages, des conversations avec Simona Gay (la sœur du poète), des prologues aux éditions, des photographies. Publier ce texte, c'est continuer à entretenir la mémoire, la connaissance, l'étude de l'œuvre de Josep Sebastià Pons et de son environnement.

Extrait tiré de l'ouvrage :

« Proemi
Pròleg
Introducció
Esteve Albert i Josep Sebastià Pons
Josep Sebastià Pons
Esteve Albert i Corp
Simona Gay
Josep Sebastià Pons per a Esteve Albert
El mecanoscrit
La datació de l'original
Les fonts
Procés i projecció de Josep Sebastià Pons, poeta de la catalanitat essencial
Bibliografia
Procés i projecció de l'obra de Josep Sebastià Pons. Poeta de la catalanitat essencial (1886-1962)
Criteris d'edició
Justificació del títol
El Rosselló a la segona meitat del segle passat
Illa – Corbera – Perpinyà
Primera època - Roses i xiprers i El bon pedrís
Segona època - L'estel de l'escamot
Tercera època - Canta perdiu i L'aire i la fulla
Quarta època - Cantilena - Conversa
Poeta de Catalunya
Llenguatge i Missió
Mestre de la nova poesia occitana
Epíleg
Bibliografia de Josep S. Pons
Annexos »

Du même éditeur:

25.00 €
9782849743119
20.00 €
9782849743102
20.00 €
9782849743126
40.00 €
9782849743096
9.00 €
9782905828101
10.00 €
9782849743058
15.00 €
9782849743089
20.00 €
9782849743072
13.00 €
9782849743065
20.00 €
9782849743041
25.00 €
9782849743010
10.00 €
9782849743027
9.00 €
9782905828057
12.00 €
9782849743034
25.00 €
9782849743003
20.00 €
9782849742983
15.00 €
9782849742990
Couverture et quatrième indisponibles !
8.00 €
9782905828224
25.00 €
9782849742952
15.00 €
9782849742969

Dans le même rayon:

Couverture et quatrième indisponibles !
10.00 €
9782914662024
20.00 €
9791070061411
Couverture et quatrième indisponibles !
28.00 €
9791095492016
Couverture et quatrième indisponibles !
12.50 €
9782859104580
28.00 €
9782493815101
15.00 €
9782859106355
12.00 €
9782859106317
16.00 €
9782859106348
15.00 €
9782859106379
16.00 €
9782859106270
15.00 €
9782859106300
36.00 €
9782864106746
36.00 €
9782864106739
36.00 €
9782864106722
36.00 €
9782864106715
13.90 €
9791035309114
15.00 €
9782355502767
15.00 €
9782355508172
15.00 €
9782355508349
15.00 €
9782355502903